Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Over Rijnland Instituut

Het Rijnland Instituut leidt op voor Europa. Als kennisinstituut voor regionale ontwikkeling werkt het Rijnland Instituut aan een vitale Europese regio in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs als basis. Uitgangspunt is dat iedereen kan leven, wonen, werken, en studeren waar hij/zij wil in een Europa zonder grenzen.

Kennisinstituut

Het Rijnland Instituut is een kennisinstituut voor regionale ontwikkeling met verschillende partners in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Het netwerk stimuleert kennisontwikkeling, -deling en -toepassing door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo). Dankzij goede contacten met de regionale beroepenvelden vindt dit plaats in samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers (quadruple helix). Het Rijnland Instituut bevordert dankzij een krachtenbundeling van de beroepsonderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens de arbeidsmarktrelevante opleiding in de Euregionale kenniseconomie en draagt hierdoor bij aan het grensoverschrijdend wonen, werken, leven en studeren.

Gvdl20190527 0120 LR

Leven, wonen, werken, studeren waar je hart ligt

Het Rijnland Instituut ziet onderwijs als basis om iedere burger te kunnen laten leven, wonen, werken en studeren waar zijn of haar hart ligt en werkt daarom aan het versterken van de grensregio’s. De sociaal-economische uitdagingen van deze tijd zoals krimp, raken zowel Noord-Nederland als Noordwest-Duitsland en kunnen alleen dankzij intensieve samenwerking worden opgelost.

Het Rijnland Instituut ziet verschillende uitdagingen in het Europa van vandaag en morgen en baseert daarop zijn thema’s, namelijk:

  • technologie
  • toerisme
  • taalverwerving en cultuur

Bij alledrie spelen energie en digitalisering een grote rol, dus deze thematiek neemt het Rijnland als overkoepelend speerpunt mee.

Grensoverschrijdend onderwijs draagt bij aan de vorming van een Europees perspectief en een Europese identiteit. De competenties die het onderwijs de jonge professionals aanleert, moeten Europees noodzakelijk zijn en zo op elkaar afgestemd zijn dat ze toekomstig aan beide kanten van de grens inzetbaar is. We moeten hen opleiden voor de toekomst en de toekomst ligt in een verenigd Europa.

We moeten vooruit kijken. De gezamenlijke uitdaging is het om de bewoners in de grensstreek betere kansen te geven op een goede toekomst. Hoe hechter we samenwerken, hoe beter we daarin slagen.

Dieter Krone, Oberbürgermeister van Stadt Lingen

Verbinder tussen onderwijs en werkveld

Het Rijnland Instituut ziet als zijn missie en visie het verbinden van beroepsonderwijs (mbo en hbo) en werkveld door vernieuwende vormen van grensoverschrijdende samenwerking te ondersteunen.

De studenten en medewerkers aan beide zijden van grens moeten in staat zijn om grensoverschrijdend te studeren en te werken, waarbij ook de relevantie van competenties voor de toekomstige arbeidsmarkt centraal staan. De kennis over de grensoverschrijdende economie en de mogelijkheden voor docenten, studenten, werknemers en werkgevers worden vergroot. Het Rijnland Instituut bepleit de ontwikkeling van een euregionale grensoverschrijdende leef- en werkcultuur. Gemeenschappelijke euregionale competenties worden in samenwerking met bedrijven verkend en in innovatieve projecten geconcretiseerd.

Het kennisinstituut draagt het belang van kennis van elkaars taal en cultuur in een Europese context uit en richt zich op het vergroten van het aantal stages en leerwerkplekken, het aanbieden van vergelijkbare opleidingen of gezamenlijke programma’s, de gelijkschakeling van diploma’s en wil grensoverschrijdende ondernemerschap vergroten.

Het Rijnlandse model

Het instituut is geënt op het gedachtengoed van het Rijnlandse model, dat als tegenhanger geldt van het Angelsaksische model gestoeld op het neoliberalisme van de vrije markt. Het corporatieve Rijnlandse model veronderstelt een actieve overheid die zich bezighoudt met onderwijs, milieu, ruimtelijke ordening en sociale vraagstukken en hecht meer waarde aan principes als samenwerking, vertrouwen, kwaliteit en geluk dan aan individualisme en competitie.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers (quadruple helix) is voor het Rijnland Instituut een belangrijk uitgangspunt. Overleg, participatie, saamhorigheid en lange termijn denken zijn centrale kernwaarden voor het Rijnland Instituut.

Team

Maak kennis met het Rijnland Instituut

Het Rijnland Instituut wordt geleid door een aantal vaste programmamanagers, ondersteund door verschillende medewerkers en werkt nauw samen met een expertgroep, adviesgroep en stuurgroep.

Programmamanagers

Richard Delger

Instituutsleiding / Programmamanager Rijnland Instituut, Directeur Thorbecke Academie

@ NHL Stenden T: 0689753214 richard.delger@nhlstenden.com
Cigdem Zantingh

Instituutsleiding / Programmamanager Rijnland Instituut, Programmamanager

@ Alfa-college c.zantingh-akcelik@alfa-college.nl
Prof. Dr. Wolfgang Arens-Fischer

Programmamanager Rijnland Instituut, verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en ontwikkeling kennisnetwerk

@ Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences w.arens-fischer@hs-osnabrueck.de
Jacob Kappen

Programmamanager Rijnland Instituut, Projectmanager

@ Drenthe College j.kappen@drenthecollege.nl
Edou Hilverda

Programmamanager

@ NHL Stenden T: 0610949438 edou.hilverda@nhlstenden.com
Maurice Cox

Programmamanager

@ Hanzehogeschool Groningen m.h.j.cox@pl.hanze.nl

Team

Jolanda Westerhof

Projectmedewerker

@ Alfa-college jjz.westerhof@alfa-college.nl
Monique Pestman

Projectmedewerker

@ Alfa-college m.pestman-dehoog@alfa-college.nl
Annick Bakker

Wetenschappelijk medewerker

@ NHL Stenden annick.bakker@nhlstenden.com
Katrin Dinkelborg

Wetenschappelijk medewerker

@ Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences k.dinkelborg@hs-osnabrueck.de

Stuurgroep

Klaas-Wybo van der Hoek

Lid College van Bestuur

@ NHL Stenden klaas.wybo.van.der.hoek@nhlstenden.com
Rob Verhofstad

Lid College van Bestuur

@ Hanzehogeschool Groningen l.j.m.verhofstad@pl.hanze.nl
Prof. Dr. Wolfgang Arens-Fischer

Programmamanager Rijnland Instituut, verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en ontwikkeling kennisnetwerk

@ Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences w.arens-fischer@hs-osnabrueck.de
Enno van der Werff

Lid College van Bestuur

@ Alfa-college er.vanderwerff@alfa-college.nl
Arwin Nimis

Lid College van Bestuur

a.nimis@drenthecollege.nl

Expertgroep

Peter Meiwald

Voorzitter Expertgroep, Voorzitter van Europaïschen Föderalisten Oldenburg e.V.

europa@peter-meiwald.de
Dr. Dörte Mierau

Senior beleidsadviseur internationale betrekkingen Gemeente Groningen

d.mierau@groningen.nl
Roel Folkersma

Programmanager Biobased Economy and Chemistry

@ Gemeente Emmen r.folkersma@emmen.nl
Jeroen Hartsuiker

Coördinator Public Affairs Duitsland, Coördinator Europese Samenwerking Nederland-Duitsland

@ Provincie Drenthe j.hartsuiker@drenthe.nl
Hans-Jürgen Grosse

Rector

@ Berufsbildende Schule Lingen Wirtschaft grosse@bbs-lingen-wirtschaft.de
Henk Huttinga

Voorzitter Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen

@ Gemeente Emmen h.huttinga@emmen.nl
Henk Klaver

Directeur Projectenbureau Drenthe

henk.klaver@projectenbureaudrenthe.nl
Martina Kruse

Afdelingshoofd Economie Landkreis Emsland

Martina.kruse@emsland.de
Dr. Dirk Lüerßen

Directeur Wachstumsregion Ems-Achse

lueerssen@emsachse.de
Rieja Raven

Beleidsmedewerker economische zaken en internationaal beleid, Team Economie/Wirtschaftsförderung Gemeente Coevorden

r.raven@coevorden.nl
Peter van Kampen

Plaatsvervangend directeur University of Groningen North West Germany (UGNWG)

P.R.van.Kampen@rug.nl
Dr. Stefan Hartman

Directeur European Future Tourism Institute

@ NHL Stenden stefan.hartman@nhlstenden.com
Rene de Vent

Adviseur Keizers & Visser BV

r.devent@keizersvisser.nl
Dr. Ineke Delies

Lector Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie

@ Alfa-college jj.delies-devries@alfa-college.nl
Dr. Mariska van der Giessen

Lector Internationaal Ondernemen

@ NHL Stenden mariska.van.der.giessen@nhlstenden.com
Christoph Almering

Directeur-bestuurder EUREGIO

c.almering@euregio.eu
Lisette Coljé

Beleidsadviseur Economie Gemeente Emmen

@ Gemeente Emmen l.colje@emmen.nl
Dr. Vincent Pijnenburg

Lector Cross-border Business Development Fontys Hogeschool Venlo

v.pijnenburg@fontys.nl
Karel Groen

Directeur Eems Dollard Regio

karel.groen@edr.eu
Sieger Dijkstra

Honorair consul Provincies Drenthe, Friesland en Groningen

sdijkstra@turnnext.com
Moniek Bom

Regionale Economie Adviseur Human Capital

m.bom@overijssel.nl
Ingrid Groenewegen

Vertegenwoordiger Duitsland Provincie Overijssel

i.groenewegen@overijssel.nl
Henriëtte Herbschleb

Programmamanager Dutch TechZone

henriette.herbschleb@dutchtechzone.nl
Daniela Kösters

Burgemeester van Samtgemeinde Emlichheim

koesters@emlichheim.de
Frida Steenblik

Voorzitter College van Bestuur De Nieuwe Veste

f.steenblik@sgdnv.nl
Nikolaus Jansen

Bureau voor regionale ontwikkeling Weser-Ems

nikolaus.jansen@arl-we.niedersachsen.de

Adviesgroep

Jurgen Grobbe

Regiodirecteur Hardenberg

@ Alfa-college
Harry Jippes

Teamleider International Hotel Management School

@ NHL Stenden Harry.jippes@stenden.com
Alie Schokker

Directeur Academie Social Studies

@ NHL Stenden alie.schokker@nhlstenden.com
Hanneke Smid

Hoofd Externe zaken en beleid

@ Alfa-college jgf.smid@alfa-college.nl
Jeroen van der Ster

Voorzitter Adviesgroep, Regiodirecteur

@ Alfa-college j.vanderster@alfa-college.nl
Annette Verhoef

Locatiemanager Emmen

@ NHL Stenden annette.verhoef@nhlstenden.com
Jan Berend van der Wijk

Regiodirecteur Hoogeveen

@ Alfa-college jb.vanderwijk@alfa-college.nl
Dr. Joana da Silveira Duarte

Lector Meertaligheid en Geletterdheid

@ NHL Stenden joana.duarte@nhlstenden.com
Jan Brouwer

Opleidingsmanager Zorg en Welzijn Netwerk ZON, project Sorgen für Sorgen das

@ Drenthe College j.brouwer@drenthecollege.nl
Karin Kienhuis

Regiodirecteur Groningen

@ Alfa-college kjm.kienhuis@alfa-college.nl
Jozé Kienstra

Opleidingsmanager Facilitaire Dienst Horeca en Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG

@ Alfa-college jrh.kienstra@alfa-college.nl
Mirjam Günther

Associate lector Meertaligheid en Geletterdheid

@ NHL Stenden mirjam.gunther@nhlstenden.com
Dr. Aad Oosterhof

Practor Zorg & (Sensor)technologie

@ Drenthe College a.oosterhof@drenthecollege.nl
Baukje Pander

Opleidingsmanager Sport en Bewegen & Uniformberoepen

@ Alfa-college b.pander@alfa-college.nl
Annelies Veldhuis

Opleidingsmanager Regio Hardenberg

@ Alfa-college ae.veldhuis-schots@alfa-college.nl
Dick Huisman

Opleidingsmanager Regio Assen

@ Drenthe College d.huisman@drenthecollege.nl
Lammert Postma

Opleidingsmanager Techniek & Gebouwde Omgeving

@ Alfa-college l.postma@alfa-college.nl

Wij werken samen in projecten

Benieuwd?

Lees hier meer over de projecten waarin wordt gewerkt aan de euregionale ontwikkeling in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

Lees meer