Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Dit zijn onze partners

Het Rijnland Instituut werkt nauw samen met enkele loyale partners, bestaande uit scholen, gemeenten en provincies. Hieronder stellen we ze aan je voor.

De ontwikkeling van een Euregionale kennisregio

Het Rijnland Instituut is een samenwerkingsverband met de focus op kennisontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit een quadruple helix-constructie, de samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers, dus er zijn goede contacten met de euregionale spelers.

De partners van het Rijnland Instituut zijn de betrokken onderwijsinstellingen aan Nederlandse en Duitse zijde van de grens. Deze houden zich bezig met het uitwisselen van grensoverschrijdende kennis en werken samen naar één sterke, vitale Europese kennisregio toe voor de young professionals, ons gezamenlijk Human Capital.

Naast de partners is de bijdrage van de subsidieverstrekkers van groot belang voor het Rijnland Instituut, zij spelen een grote rol in de deling en toepassing van de kennis die wordt opgedaan.

Als laatste zijn er nog verschillende instellingen die weliswaar een minder grote rol spelen, maar alsnog erg belangrijk zijn voor het kennisnetwerk van het Rijnland Instituut. Deze worden aangeduid als participanten.

Rijnland Instituut maakt deel uit van het noordelijke grensoverschrijdende kennisnetwerk

Partners

Alfa-college

Het Alfa-college stond met NHL Stenden hogeschool aan de basis van het Rijnland Instituut. Het doel is uitwisselingen van leermogelijkheden te bevorderen met een focus op arbeidsmarktuitdagingen. Met name de rol van mbo- en hbo-opleidingen als katalysator voor innovaties en de samenwerking met Duitse onderwijspartners staan centraal.

Alfa-college

NHL Stenden

Bij NHL Stenden hogeschool neemt internationalisering van het onderwijs een belangrijke plek in. Niet alleen met vestigingen in het buitenland, maar ook door partnerrelaties aan te gaan met Europese grensregio's. Het Rijnland Instituut is een goed voorbeeld van deze gedachte.

NHL Stenden

Drenthe College

Het Drenthe College opereert als Regionaal Opleidingscentrum in de provincie met grote vestigingen in Assen, Meppel en Emmen en in totaal jaarlijks zo'n 8.000 studenten. Het Drenthe College streeft naar een goede wederzijdse samenwerking op onderwijsgebied in de zorg en techniek.

Drenthe College

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leer je over de grenzen van je eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema's zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap.

Hanzehogeschool Groningen

Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences

Voor Hochschule Osnabrück, vestigingsplaats Lingen, is de samenwerking binnen het Rijnland Instituut een mooie gelegenheid om nieuwe inzichten te vergaren. Vanwege de situering in de grensregio wordt er al langere tijd samengewerkt in projecten en onderzoeken met NHL Stenden hogeschool en Hanzehogeschool, het Rijnland Instituut biedt de mogelijkheid om deze samenwerking stevig te verankeren.

Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences

Berufsbildende Schule Lingen Technik und Gestaltung

De technische vakschool BBS Lingen Technik und Gestaltung telt 1950 studenten en 113 docenten. Het technisch beroepsonderwijs omvat bouw- en metaaltechniek, interieurbouw, verzorging, chemie en natuurkunde en biologie. Er wordt zowel duaal- al voltijds beroepsonderwijs gegeven. Er is in het schoolprogramma veel aandacht voor globalisering en het leven en werken in een Europa zonder grenzen.

Berufsbildende Schule Lingen Technik und Gestaltung

Berufsbildende Schule Lingen Agrarwirtschaft Sozialwesen

BBS Lingen AS biedt een breed scala aan diensten - van het beroepsvoorbereidingsjaar tot het duale systeem tot het beroepsgymnasium. Dankzij een jarenlange vertrouwensvolle samenwerking met partners buiten de school, zoals de Hochschule Osnabrück, Campus Lingen, de Christophorus-Werk Lingen e.V. en diverse sociale en industriële instellingen en bedrijven, beschikt de BBS Lingen over een solide basis voor praktische onderwijs en gekwalificeerde stageplaatsen. Talrijke excursies, met name in de agrarische sector en talrijke internationale contacten, zoals het partnerschap met het Rijnland Instituut, ronden het aanbod af.

Berufsbildende Schule Lingen Agrarwirtschaft Sozialwesen

Berufsbildende Schule Lingen Wirtschaft

De koepelonderwijsinstelling BBS Lingen Wirtschaft biedt met 1500 studenten en 75 docenten meerdere bedrijfseconomische opleidingen aan. Het betreft een breed palet aan een- tot driejarige opleidingen van autoverkoper tot bankmedewerker, belastingconsulent of tandartsassistent. Het onderwijs focust op het leren en werkzaam zijn in de beroepspraktijk.

Berufsbildende Schule Lingen Wirtschaft

Berufsschulzentrum am Westerberg Technik Design Service

Het Berufsschulzentrum am Westerberg is een beroepsopleidingscentrum voor ambachtelijke, ontwerp- en dienstverlenende beroepen. De duale beroepsopleiding vindt plaats in 43 erkende opleidingsberoepen op het gebied van bouwtechnologie, druk- en mediatechnologie, voeding, kleur- en interieurontwerp, houttechnologie, lichaamsverzorging, textieltechnologie en -kleding en zogenaamde monoberoepen.

Berufsschulzentrum am Westerberg Technik Design Service

Subsidieverstrekkers

Provincie Drenthe

De provincie heeft in toenemende mate aandacht voor de oosterburen. Daartoe hebben Provinciale Staten een Duitsland-agenda opgesteld. In deze agenda wordt aandacht gevraagd voor betere verbindingen met Duitsland, daarnaast zou de regelgeving op sociaal, fiscaal en onderwijsgebied beter op elkaar afgestemd moeten worden, zodat de huidige belemmeringen verdwijnen.

Provincie Drenthe

Gemeente Emmen

Aan beide kanten van de grens tussen Drenthe en Duitsland wordt samenwerking gezocht om het grensoverschrijdend ondernemen te versterken. De gemeente Emmen wil daartoe een gezamenlijke en structurele samenwerking tot stand brengen met Landkreis Emsland. De beoogde structuurversterking moet leiden tot een doorlopende leerlijn mbo-hbo in samenwerking met Duitse partners.

Gemeente Emmen

Participanten

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Rijksuniversiteit Groningen

Ems-Achse

De vereniging Ems-Achse ontstond in 2006 na een succesvolle campagne in het grensgebied voor de realisatie van de snelweg A31. Het succes toonde dat als overheden, belangenorganisaties en ondernemers gezamenlijk optrekken er sneller resultaten kunnen worden geboekt. In de Ems-Achse trekken enkele grote en veel kleinere mkb-bedrijven samen op om de gedeelde behoefte aan goede vakkrachten en verbindingen over de weg, het water en het spoor blijvend onder de aandacht te brengen.

Ems-Achse

Samtgemeinde Emlichheim

De Samtgemeinde Emlichheim onderhoudt nauwe banden met buurgemeente Coevorden. Zo is er in het recente verleden een gemeenschappelijk bedrijventerrein gerealiseerd. Bij sommige bedrijven staat de kantine in Duitsland, maar ligt de productiehal in Nederland. De gemeente die deel uitmaakt van de Grafschaft Bentheim haalt graag de banden met de buren verder aan en beschouwt het Rijnland Instituut als een belangrijke aanjager.

Samtgemeinde Emlichheim

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft het verbeteren van de betrekkingen met Noord-Duitsland hoog in het vaandel staan. Dat streven sluit goed aan bij de speerpunten van het Rijnland Instituut waarbij de nadruk ligt op praktische samenwerking in concrete onderwijs- en arbeidsgerelateerde projecten. Wederzijdse interesse, gedeelde ervaringen en een stap voor stap benadering vormen de sleutel tot vergroting van de interculturele sensitiviteit. Groningen zoekt de samenwerking met de Hanzesteden Bremen en Hamburg op het gebied van digitalisering, mobiliteit en duurzaamheid.

Gemeente Groningen

Landkreis Emsland

De Landkreis Emsland is een warm pleitbezorger van grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bestuurders en bedrijven. Emsland kampt net als de gemeenten aan Nederlandse zijde met een 'braindrain' waarbij goede opgeleide jeugd naar de stad vertrekt. Door het aanhalen van banden op lokale- en regionale schaal kan de regio een sterkere vuist maken. Het grensoverschrijdend natuurpark Veenland is een voorbeeld dat samenwerking toekomst heeft. Emsland gelooft in de kracht van grensoverschrijdende partnerschappen.

Landkreis Emsland

HANNN

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) beschouwt gezondheid en vitaliteit als een grensoverschrijdend thema dat Noord-Nederland en Noord-Duitsland verbindt. De toenemende vergrijzing en de zoektocht naar oplossingen stoppen niet bij de grens. Het vraagstuk van gezond ouder worden verenigt lokale gemeenschappen, onderzoek- en onderwijsinstellingen en bedrijven. Het gaat HANNN niet alleen om beweging en voeding, maar ook om het scheppen van een gezonde omgeving, zingeving en sociale samenhang.

HANNN

Wij werken samen in projecten

Benieuwd?

Lees hier meer over de projecten waarin wordt gewerkt aan de euregionale ontwikkeling in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

Lees meer