Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Een greep uit het Rijnlandse nieuws!

Nieuws, trends en ontwikkelingen uit de regio waar het Rijnland Instituut actief is!

22-07

Ongewisse toekomst toerisme in grensstreek reden herbezinning

Het mag duidelijk zijn dat covid-19 zeker op korte termijn impact had en heeft op het toerisme in de grensstreek van Nederland en Duitsland. Op basis van een uitgebreid recent onderzoek naar de toekomst van toerisme en hospitality na de coronacrisis, meent lector scenarioplanning Albert Postma van NHL Stenden Hogeschool dat ondernemers in de grensstreek gebaat zouden zijn bij gezamenlijk overleg over de toekomst van hun branche. ‘Bedrijven kunnen van elkaar leren, creativiteit en flexibiliteit zijn in de toekomst belangrijk.’

15-07

Ruimte voor verbetering in grensoverschrijdend toerisme

Het diploma European Studies hebben Henk Andries Nicolai en Klaas Ate Wijma op zak. De studierichting aan de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool sloten ze af met een afstudeerstage bij het Rijnland Instituut.

07-07

De mening van de expert Christoph Almering, directeur-bestuurder EUREGIO

In deze serie interviews komen experts uit het expertteam van het Rijnland Instituut aan het woord en geven zij hun visie op belangrijke ontwikkelingen in de grensregio.

15-06

Europees onderwijs veranderd door COVID-19

Het onderwijs binnen de Europese Unie komt langzaam weer op gang nadat in alle lidstaten scholen, opleidingen en universiteiten voor kortere of langere duur de deuren sloten.

10-06

Betere kansen voor jongeren in plattelandsgebieden

De Europese Commissie waarschuwt de lidstaten de groeiende kloof tussen stad en platteland niet te veronachtzamen en roept op vooral de positie van jongeren in plattelandsgebieden te verbeteren.

19-05

"Innovate don’t imitate“ als leidend motto bij PraktiTrans

Tijdens een marketingproject hielden 42 leerlingen van twee klassen van de Fachoberschule Wirtschaft, klas 12, zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve productideeën. De leerlingen en drie docenten gingen op 2 maart naar Emmen om een week te werken aan het project “Innovate don’t imitate”.

08-05

Zaken doen met de buren in coronatijd

Begin mei organiseerde adviesbureau Ik ben Drents Ondernemer een webinar over de impact die de coronacrisis heeft op Nederland en onze buurlanden en de kansen die er ook liggen.

03-04

Boeiende uitwisseling studenten chemietechniek

Elf studenten van de opleiding Allround Operationeel Technicus van het Drenthe College hebben begin maart enkele dagen een programma gevolgd aan de Berufsbildende Schule Technik und Gestaltung in Lingen.

Terugblik symposium 2019

Grote transities verlangen samenwerking op alle fronten

Op 5 november vond het jaarlijkse symposium van het Rijnland Instituut in Groningen plaats, een dag vol met boeiende sprekers en workshops. Benieuwd naar het verloop van de dag?