Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Nieuwe programmamanager voor het Rijnland Instituut

Het Rijnland Instituut heeft sinds 1 maart een nieuwe programmamanager vanuit NHL Stenden. Ingrid Groenewegen-van den Hul is geen onbekende van het Rijnland Instituut. Sinds twee jaar maakte zij onderdeel uit van de expertgroep.

Groenewegen-van den Hul bouwde de afgelopen jaren in haar rollen als coördinator grensoverschrijdende samenwerking en als kwartiermaker en vooruitgeschoven post voor de Provincie Overijssel mee aan de Grenspost Düsseldorf. Zij werkte intensief samen met de grensprovincies, het rijk, de gemeenten en de Duitse overheden aan de grensoverschrijdende samenwerking. “Voor het leren, werken en leven in de grensregio is het zoeken van verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden van groot belang. Wat mij aantrok is dat het Rijnland Instituut van meet af aan Duitse en Nederlandse onderwijsinstellingen, overheden en organisaties bundelt. Die gezamenlijkheid is een grote kracht. De komende jaren hebben we te maken met grote transities op het gebied van ondernemerschap, energie, verduurzaming, skills en competenties die noodzakelijk zijn in de 21ste eeuw. De quadruple helix constructie die wordt gehanteerd door het Rijnland Instituut zorgt ervoor dat de verbonden kennisinstellingen, bedrijven, overheden en studenten problemen en kansen die zich aandienen beter samen met elkaar kunnen tackelen. Verbinden en samenwerken is meer dan ooit van belang, voor de grensregio zijn de verbindingen met Duitsland dan ook cruciaal.”

Er zijn mooie doelen te realiseren als het gaat om een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs. De programmamanager is gecharmeerd van de aanpak van het kenniscentrum bij het project binationale MBO-curricula. De erkenning en het op waarde schatten door werkgevers van Duitse en Nederlandse MBO-diploma’s over en weer in de grensregio is al jaren een taai dossier. Het Rijnland Instituut wil het verschil maken door onderzoek naar en de ontwikkeling van binationale curricula voor opleidingen op mbo-niveau.

“Als je met een regionale blik kijkt dan is er grote behoefte aan vakpersoneel aan beide kanten van de grens. Soms afwisselend, maar juist op dit moment is er een algeheel tekort, vooral aan IT’ers en gekwalificeerd technisch personeel. Er is duidelijk behoefte aan een structureel antwoord waarbij nationale conjuncturen geen rol meer spelen. Daarnaast is het hoe dan ook belangrijk dat studenten euregionale competenties ontwikkelen. Door de 360 graden blik, dus gericht op twee kanten van de grens, wordt de arbeidsmarkt groter, ook binnen het mkb.” Ze acht het van wezenlijk belang dat het regionale bedrijfsleven vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling van binationale curricula. Dat heeft het Rijnland Instituut van meet af dan ook gedaan. “Ik denk dat het Rijnland Instituut met haar pragmatische aanpak een hele mooie oplossing kan bieden. Gezamenlijk binationaal opleiden niet alleen vanuit het MBO, maar ook het HBO past dan ook geheel in de ontwikkeling van een euregionale doorlopende leerlijn.

De samenwerking vanuit de kennisinstellingen in het Rijnland Instituut hebben daarin een sleutelrol.” Groenewegen-van den Hul is positief over de vooruitzichten. Ze wil vooral inzetten op de verdere samenwerking, interne en externe zichtbaarheid en doorgroei van het Rijnland Instituut.

Whats App Image 2022 04 08 at 4 59 11 PM 1