Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Vernieuwer promoot gezonde levensstijl in Zuidoost-Drenthe

Een goede gezondheid is van meer afhankelijk dan louter een uitmuntende medische zorg. Ontspanning, plezier, beweging, gezond eten en een krachtig sociaal vangnet zijn volgens Hille Meetsma onlosmakelijk verbonden aan het eigen en het gezamenlijke welzijn binnen een regio. De veelzijdige ondernemer en strategisch business ontwikkelaar gaat aan de slag als innovatiemakelaar bij Blue Zone Innovations in Zuidoost Drenthe.

In zijn uitgebreide cv komen kennis van en ervaring met informatietechnologie, bedrijfskunde en de brede gezondheidzorg en levensstijl samen. Zijn opleiding Bedrijfsinformatica aan de Hanzehogeschool Groningen legde de grondslag voor zijn innovatiefilosofie ‘Denk groot, begin klein’. Het was de titel van zijn thesis in 1988. ‘Ik ben ervan overtuigd dat kleinschalig denken verankerd moet zijn in een groter, breder verhaal. Lokale of regionale initiatieven zijn daardoor ook elders beter toepasbaar.’

Meetsma gelooft in de kracht van innovaties die vrijwel altijd klein zijn begonnen, zoals start-ups als Apple of Microsoft in een garage of achterkamertje. Als het achterliggende idee aanhaakt bij een maatschappelijke ontwikkeling dan kan zo’n pril begin als inspiratiebron dienen. Dan doen andere mensen en bedrijven mee en kan een omslag worden gerealiseerd.

Hij is net terug van een klus in Saoedi-Arabië waar hij als strategisch conceptontwikkelaar verbonden was aan een project om gezonde voeding en een gezonde levensstijl in een toeristisch regio langs de Rode Zee te bevorderen, dit met een mondiale uitrol. Ook daar wist hij binnen een samenhangend ontwerp lokale producenten die kruiden en bloemen gingen verbouwen te verbinden aan wereldwijde spelers als DSM met daaraan gekoppeld een technologisch netwerk gebaseerd op uitwisseling van gezondheidsdata die uiteindelijk leiden tot een gezondere leefstijl. De internationale ervaring gebruikt hij in combinatie met de nieuwste inzichten op ICT gebied om bedrijfsmatige processen te verbeteren. ‘Genezing en behandeling, maar ook zorg en preventie kun je niet eendimensionaal benaderen. Ze hebben een directe verbinding met andere aspecten van het leven. Daarmee verbreed je het ook naar economische sectoren zoals toerisme of de vrijetijdsindustrie.’ Gezondheid krijgt dan een sociaal-maatschappelijke impact.

Fit & Fun arrangement

Zeven jaar geleden was Meetsma verbonden aan het lectoraat Duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie van Ineke Delies. Hij heeft toen met enkele docenten uit de zorgopleidingen in samenwerking met recreatieondernemers een ‘fit & fun’ arrangement gemaakt. Senioren die een verblijf in een bungalowpark in Zuidoost-Drenthe boekten, kregen een gevarieerd activiteitenaanbod. ‘Met wat daar naar voren kwam ben ik in volgende projecten verder gegaan. Ontspanning is een prima instrument om aan gezondheid te werken zonder dat het heel zwaar of beladen is. Het gaf ook nieuwe impulsen aan ondernemers.’

Het project was mogelijk zijn tijd wat vooruit, meent Meetsma terugkijkend. ‘Nu zijn er veel meer middelen om het door gebruik van gekoppelde data, gezondheidstrackers en management ‘tools’ breder te implementeren.’ Onder de vlag van het Rijnland Instituut, een samenwerking van kennisinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College, gaat de innovatiemakelaar ondernemers en organisaties koppelen aan Blue Zone Innovations. De samenwerking tussen ondernemers en onderwijs in creatieve werkplaatsen levert naar verwachting nieuwe producten en diensten op voor de gezondheid- en vrijetijdssector.

Hille Meetsma 1 MB

Verrijken van lichaam en geest

‘Blue zone staat voor mij voor een beweging die gezonder ouder worden verbindt aan het verijken van lichaam en geest. Daar speelt ieder mens individueel een belangrijke rol in. Innovaties zijn daarbij de hulpmiddelen die bijdragen aan dat streven. Techniek, marketing, bedrijfsaanbod spelen allemaal een rol. Hoe kun je die invloeden van buitenaf aanwenden om gezonder te leven op een mooie plek zoals Zuidoost-Drenthe. Als je daarmee in een relatief kleine regio begint, kun je die aanpak vervolgens ook in andere streken toepassen.’

Meetsma gaat eerst met ondernemers, lokale en regionale overheden en onderwijs om tafel om samen met hen ideeën op te halen en vergezichten te schetsen. ‘Het is belangrijk van meet af aan duidelijk te hebben welke vragen er bij alle partijen leven, wat hun verwachting is, hoe groot zij denken en hoe klein zij eventueel willen starten. Als we met elkaar in gesprek gaan, ontstaat er nieuwe energie om gezamenlijk plannen te maken die bijdragen aan een gezondere levensstijl en tegelijkertijd een economische impuls met zich meebrengen.’

De samenwerking met en tussen ondernemers is voor het realiseren van een vernieuwend gezondheidsnetwerk volgens Meetsma van cruciaal belang. ‘Zij moeten zowel op korte als langere termijn profijt hebben van de activiteiten binnen Blue Zone Innovations.’