Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Grensoverschrijdende samenwerking heeft persoonlijk contact hard nodig

In deze serie interviews komen experts uit het expertteam van het Rijnland Instituut aan het woord en geven zij hun visie op belangrijke ontwikkelingen in de grensregio.

Corona heeft een extra zware impact op organisaties die de grensoverschrijdende samenwerking nastreven, meent directeur Dirk Lüerssen van de vereniging Ems-Achse. ‘Ik geloof dat in de samenwerking over de grens heen persoonlijk contact heel belangrijk is. Zeker voor ondernemers speelt vertrouwen een grote rol, daarvoor moet je elkaar zien en spreken.’ Hij hoopt dan ook dat het Rijnland Instituut dit jaar weer op de oude voet verder kan met fysieke ontmoetingen, overleggen en symposia. ‘Dat heb ik wel gemist.’

Lüerssen is lid van het Expertteam dat het Rijnland Instituut met raad en daad bijstaat en aan de hand van het vorig jaar vastgestelde Masterplan voorziet van advies en ontwikkelingen bediscussieert. ‘Het afgelopen jaar kon ik helaas ook online weinig aanwezig zijn, maar het belang van het Rijnland Instituut als grensoverschrijdende kennisorganisatie is alleen maar groter geworden.’ Ems-Achse lobbyt als vereniging voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in het stroomgebied van de Ems vanaf Rheine tot aan de monding bij Emden.

De keuze van het Rijnland Instituut om zich de komende jaren te ontwikkelen als kenniscentrum op het gebied van binationale curricula, juicht Luerssen toe. ‘Het is een van de voor mij zeer wezenlijke punten voor de economische ontwikkeling van de grensregio. Alles wat het werken over de grens heen vergemakkelijkt beschouw ik als heel wenselijk. En dit hoort daar zeker bij.’ Volgens de directeur maken binationale curricula voor opleidingen het veel gemakkelijker om in de grensregio een baan te vinden. ‘Het zal ook de acceptatie en de bereidheid om over de grens aan de slag te gaan aanzienlijk vergroten.’

Structurele oplossingen

Bijkomend voordeel van het vinden van structurele oplossingen voor de gelijkschakeling van vakinhoudelijke eisen in curricula, is dat die duurzaam van aard zijn. ‘Zaken die in het leerplan eenmaal zijn vastgelegd, kunnen niet zomaar weer worden geschrapt.’ Lüerssen wijst op de noodzaak om als Europese landen het beleid beter op elkaar af te stemmen. Die omvorming tot één EU-markt moet volgens hem verder gestalte krijgen, ook om in tijden van Brexit. de wispelturige opstelling van de VS en de opmars van de economische grootmacht China een sterke vuist te kunnen maken. De gelijkschakeling en erkenning van diploma’s tussen landen binnen de EU speelt daarin voor hem meer dan een ondergeschikte rol.


Dirk Lüerßen e1477651378201

Om zijn standpunt te onderbouwen wijst Lüerssen erop dat ook in de periode dat aan een van beide kanten van de grens de werkloosheid relatief hoog was, het toch moeilijk bleek werklozen te interesseren voor een baan over de grens. ‘Dat heeft ook met de verschillende opleidingseisen en competenties te maken en hoe verschillend die worden gewaardeerd.’ Het sterkt hem in de mening dat binationale curricula onnodige belemmeringen wegnemen. Ook al lopen de werkloosheidscijfers de laatste maanden op als gevolg van de coronapandemie en de impact daarvan op de regionale economie, Lüerssen verwacht dat het effect tijdelijk is. ‘Op de lange termijn blijft vooral het gebrek aan vakkrachten ons parten spelen. Ook dat maakt het meer dan wenselijk dat bedrijven werknemers uit de hele grensregio kunnen aantrekken. Meer dan ooit leven we in een geglobaliseerde wereld.’

Wegnemen van obstakels

Samenwerking en het wegnemen van belemmeringen die nationale grenzen opwerpen, is voor Ems-Achse van groot belang. Het Rijnland Instituut is als grensoverschrijdende netwerkorganisatie en kennisinstituut een aanjager van de beoogde Europese samenwerking. ‘Ik hoop dat we na Pasen weer terug gaan naar normalere omstandigheden. Dan kan het Rijnland Instituut nog effectiever met speerpunten zoals de ontwikkeling van binationale curricula aan de slag. Als Ems-Achse zullen wij daar graag bij onze achterban de aandacht op vestigen en bekendheid aan geven.’

Wij werken samen met verschillende partners

en natuurlijk met onze subsidieverstrekkers en andere participanten. Benieuwd?

Hier lees je meer over de partners van het Rijnland Instituut.

Lees meer