Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

De mening van de expert Christoph Almering, directeur-bestuurder EUREGIO

In deze serie interviews komen experts uit het expertteam van het Rijnland Instituut aan het woord en geven zij hun visie op belangrijke ontwikkelingen in de grensregio.

De gevolgen van Covid-19 en de impact op de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland vergen veel en inzet en tijd van EUREGIO. ‘Voorlopig is de pandemie nog niet voorbij, dit virus blijft nog wel een langere periode onder ons’, aldus Almering. De gevolgen van corona maken wel duidelijk dat oplossingen in euregionaal verband moeten worden gevonden. Een voorbeeld: Uitzendbureaus parkeren arbeidsmigranten aan de Duitse kant van de grens en halen ze in busjes op om te vervoeren naar bijvoorbeeld de slachterijen in Nederland. De gevolgen daarvan zijn dat besmettingshaarden alleen in gezamenlijk overleg en met op elkaar afgestemde regelgeving zijn op te lossen. ‘Dit kun je niet alleen nationaal oppakken.’ Het toont volgens de directeur-bestuurder van EUREGIO maar weer eens het belang van samenwerkingsverbanden zoals de Euregio’s en instituten als het Rijnland Instituut.

J5 A8046

Hoe ervaart u uw eigen betrokkenheid bij het Rijnland Instituut als lid van de expertgroep?

In de grensregio Noord-Nederland met Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen heeft de onderlinge samenwerking in de afgelopen jaren geresulteerd in allerlei samenwerkingsprojecten, waarin onderwijs- en kennisinstellingen het voortouw hebben genomen. Dit is mijns inziens het antwoord op de Europese gedachte en strategie van eenwording van landen en regio’s, gewoon door het te doen. Voor ons als EUREGIO is het belangrijk betrokken te zijn bij het werk van het Rijnland Instituut. We zijn blij dat wij de mogelijkheid hebben gekregen daaraan deel te nemen. Met veel belangstelling volgen wij de samenwerking met het ministerie van binnenlandse zaken, provincie Drenthe, provincie Overijssel, gemeente Emmen en gemeente Groningen op het gebied van euregionale competenties. Onze filosofie is dat werknemers en werkgevers niet louter met hun blik gericht op het binnenland moeten opereren, maar het hele grensgebied moeten bestrijken. Voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt moeten werkgevers een beroep doen op de beste vakkrachten, de grens mag geen rol spelen. Het vaststellen van euregionale competenties vormt de sleutel tot het realiseren van opleidingen en diploma’s die grensoverschrijdend geldig zijn. Het Rijnland Instituut is gevraagd een aanbeveling voor dergelijke competenties voor twee mbo-beroepen op te stellen. Vanuit de EUREGIO werkt ons afdelingshoofd van Arbeidsmarkt en GrensInfoPunt hieraan mee.

Welke positie neemt het Rijnland Instituut als kenniscentrum in uw beleving in en hoe etaleert het zich?

Bij het Rijnland Instituut participeren partners vanuit beide landen volgens de quadruple helix-filosofie. Hierbij worden in projecten altijd de belangen van overheid, onderwijs, ondernemers en burgers op elkaar afgestemd. Daarbij is de focus gericht op grensoverschrijdende samenwerking en het slechten van grensbarrières. Daarnaast is het Rijnland Instituut bijzonder in de samenwerkingsvorm mbo en hbo aan beide zijden van de grens. Daarmee maakt het Rijnland Instituut waar dat het voor Europa opleidt en daarin altijd de burgers, het onderwijs en de ondernemers wil meenemen. Alleen op die manier kun je oplossingen vinden voor de toekomst. Het Rijnland Instituut is daarvoor een goede motor. Inmiddels wordt de expertise ook vanuit politiek Den Haag gezien en gevraagd. Wij zijn vanaf het begin van het Rijnland Instituut betrokken en werken graag complementair met elkaar. Wij moeten samenwerken en dat doen wij dan ook. Als EUREGIO denken wij niet in problemen maar in oplossingen en kansen. De glazen muren in de hoofden van de mensen bestaan nog, ook die kunnen we laten verdwijnen als we de beste competenties van beide kanten van de grens weten te combineren. Dan kunnen we de beste regio van Europa worden.

Welke speerpunten ziet u voor de toekomst?

Wij zien dat veel onderwijs- en kennisinstellingen langs de Duits-Nederlandse grens bezig zijn een Euregionale dimensie aan hun activiteiten toe te voegen. Wij denken dat het belangrijk is dat hier onderling naar synergie wordt toegewerkt. Het Rijnland Instituut kan daarin als Center of Expertise een belangrijke positie innemen voor onder meer het ontwikkelen van Europese competenties en curricula en het opstellen van een onderzoeksagenda waarin de drie speerpunten techniek & zorg, toerisme en taal & cultuur terugkomen. Daarnaast is het doel de kansen voor mbo- en hbo-studenten en zittende werknemers te vergroten (360 graden in de regio) om zo een gezamenlijke kennis- en arbeidsregio te creëren. Dat doet het Rijnland Instituut samen met de euregio’s en andere partners die zijn aangesloten bij de expertgroep. Door het beste van beroepsopleidingen aan beide kanten van de grens bij elkaar te brengen ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor een krachtige en dynamische grensregio. We zijn er nog lang niet, maar hebben inmiddels wel een goed idee over de richting die we moeten inslaan. Het lukt steeds beter om met hogescholen en universiteiten, natuurlijk ook met het Rijnland Instituut, in grensoverschrijdende scholingsprojecten samen te werken.

Het nieuws uit de Euregio lees je hier!

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen uit de Euregio. Het laatste grensoverschrijdende nieuws lees je hier.

Lees meer